Trä

I Schnullerkettenladen får du tag på två olika sorters bokstavstärningar av trä. Dels tryckta bokstavstärningar och dels pressade bokstavstärningar. Vänligen beakta att de pressade bokstavstärningarna visserligen har ett lite högre pris men att de i gengäld är i en betydligt högre kvalitet. För ett perfekt resultat rekommenderar vi därför alltid våra p pressade bokstavstärningar.