Säkerhetsföreskrifter och bruksanvisningar för napphållare

Napphållaren är känd över hela världen och finns i många former och varianter. Den som handlar med napphållare måste känna till och följa lagliga krav för nappkedjor. Förutom leksaksstandarden finns speciellt för napphållare den europeiska standarden EN 12586. Denna fastställer specifikationer för hållarnas längd och form och materialkompositionen. Tillverkningen av en napphållare med eller utan namn, samt valet av material som används, bör därför ske med stor försiktighet och i enlighet med alla rättsliga standarder och föreskrifter.

Säkerhet för napphållare - En översikt

Säkra material för napphållare

Vi garanterar:

 • fria från skadliga ämnen Alla använda färger är giftfria, svett- och salivsäkra och fria från skadliga ämnen.
 • nickel- och rostfria De använda metalldelarna är gjorda av rostfritt stål och är nickel- och rostfria.
 • ventilationshål Clipsen har ventilationshål.
 • slitstyrka Snörena som används är saliv- och färgsäkra och har en slitstyrka på minst 25 kg.
 • från tungmetaller och lösningsmedel Alla använda material är fria från tungmetaller och lösningsmedel.

Hur lång får en napphållare vara?

Standarden för napphållare anger en maximal längd för napphållare på 220mm. Denna längd avser hela hållarens längd - mätt utan clipset. 220mm har inte valts slumpmässigt utan är snarare baserat på data där medel-halsomkretsen för barn i åldern 0 månader till 36 månader är 240mm.

Bruksanvisningen för napphållaren

Bruksanvisningen för napphållaren

Som säljare av en napphållare är du skyldig att bifoga en bruksanvisning i enlighet med DIN EN 12586, som måste innehålla följande varningsmeddelanden i denna form:

 • För ditt barns säkerhet
  VARNING!
 • Före varje användning kontrollera hela napphållaren. Vid första tecken på skada eller svaghet, byt till en ny.
 • Förläng aldrig napphållarens band/kedja!
 • Sätt aldrig fast napphållaren i band eller lösa delar på kläderna. Det kan innebära stryprisk.

Dessa punkter måste ingå i bruksanvisningen:

 • Information om hur du använder napphållaren på ett säkert sätt
 • En rekommendation om att fästa napphållaren endast på kläder
 • En rekommendation om att inte använda napphållaren när barnet befinner sig i en lekhage, säng eller vagga
 • Information om lämplig rengöringsmetod
 • Information om olämpliga metoder för rengöring, förvaring och användning
 • En kontaktadress till tillverkaren/importören

Slutligen ska beteckningen av standarden i sin konkreta version, för närvarande EN 12586: 2011, anges, där frasen "napphållaren är tillverkad i enlighet med DIN EN 12586: 2011-standarden (standard för napphållare)" kan användas.

Napphållare eller leksak?

Det kan vara så att du dessutom, enligt DIN EN 12586, också måste överväga leksaksdirektivet 88/378/EEG. Detta gäller när napphållaren är av en entydig lekkaraktär. Detta gäller dock inte om clipset eller pärlorna har enkla former och är dekorerade med speciella färger eller ett tryck. Sådana designelement tjänar endast för att få napphållaren att se mer tilltalande ut. I paragraf 1.1 i leksaksdirektivet anges:

 • en produkt eller ett material, med en design eller en tydlig avsikt;
 • att användas för lek;
 • av barn under 14 års ålder.

Om dock en del av napphållaren redan kan klassificeras som en leksak måste napphållaren utöver DIN EN 12586 också uppfylla säkerhetskraven i leksaksstandarden. Dessutom finns det ytterligare krav vad gäller bruksanvisningen och varningsmeddelanden, grundinformation om åldersrelaterade användarbegränsningar samt bindande förval för ordet "Varning". Leksaksstandarden ger också en CE-märkning.