Pysselinstruktion napphållare

Individuell, praktisk och vacker: En hemgjord nappkedja med namn

Napphållare är en av de viktigaste babyaccessoarerna, för tack vare en napphållare tappas varken någon napp bort eller faller till marken. Sedan länge är det även trendigt att göra napphållaren personligare genom att förse den med barnets namn. För att dessutom kontrastera mot standard-napphållare är det möjligt att tillverka en individuell med färgglada träpärlor och motivpärlor, eller att köpa en napphållare med namn online. I Schnullerkettenladen får du förutom den här pysselinstruktionen för napphållare med namn även tag på lämpligt pysselmaterial till napphållare. Vårt pysselmaterial har kontrollerats och är helt ofarligt för bebisar.

Först av allt önskar vi ge några svar på intressanta frågor rörande nappkedjor

Napphållaren är en av de viktigaste bebis-accessoarerna. På en nappkedja sätter du fast din bebis napp. Vid den andra ändan av nappkedjan finns ett clips som du fäster vid ditt barns klädesplagg.
Tack vare nappkedjan befinner sig den av bebisen älskade nappen alltid inom räckhåll, och dessutom ser den till att nappen inte hamnar på den smutsiga marken eller att den tappas bort. Dessutom kan med nappkedjan förhindra att nappar av olika barn blandas ihop på dagis eller i öppna förskolegrupper eller på lekplatsen. Du ser: nappkedjan är absolut nödvändig, för att inget är mer irriterande för älskande förälder, än en ohygienisk eller borttappad napp.

Nappkedjan vakar som en ständig ledsagare på din bebis napp. Sätt fast nappen för detta ändamål med hjälp av en hållarring eller en silikonadapter vid öglan av nappkedjan. Själva nappkedjan fäster du sedan med hjälp av ett clips vid den övre delen av barnet. Nappkedjan får endast fästas på klädesplagg av ditt barn.
Dessutom får nappkedjan endast användas då ditt barn befinner sig under uppsikt. Granska nappkedjan regelbundet med avseende på skador.

En nappkedja får maximalt vara 22 cm lång (utan clips). Denna maximilängd på 22 cm står i den europeiska normen, nappkedjenormen, EN 12586.
Viktigt att veta och att observera är att kompletterande delar (till exempel en silikonadapter) och sidosträngar som går över nappkedjans huvudsträng med pärlor, också ska inkluderas in den uppmätta längden.

PP-polyestersnören lämpar sig utomordentligt för tillverkning av nappkedjor. Det är ett slittåligt material som behåller sin färg och tål att utsättas för saliv. Snöret låter sig därutöver problemlöst smältas med hjälp av en tändare vilket är viktigt när man önskar svetsa samman knutar så att de är helt säkra.

I princip finns det en stor mångfald av olika pärlor, med vilka du kan ge utlopp åt din kreativitet. Bra att veta är att träpärlor är särskilt lämpade för pysslande och tillverkning av bebistillbehör, de har en klar fördel. Trä har en antibakteriell funktion, det är robust, tidlöst vackert och det är ett återväxande naturmaterial.
Mycket viktigt är att de pärlor som används ska lämpa sig för bebisar. Färger som används ska vara giftfria och samtliga komponenter ska vara fria från tungmetaller och lösningsmedel. Detta gäller både för träpärlor, och även för silikonpärlor.

Videoguide för att tillverka en nappkedja med namn

Video Bastelanleitung Schnullerkette

Gör en nappkedja själv på ett enkelt sätt

Med vår pysselinstruktion vill vi hjälpa dig att komma igång med att tillverka dina egna babyassessoarer, därför erbjuder vi dig till exempel också en pysselinstruktion för en bit & greppring med namn och en barnvagnskedja med namn. Att tillverka en napphållare är inte ens svårt för ovana pysslare och det tar ca. 10 – 15 minuter Var kreativ och forma din napphållare själv.

Pysselmaterial för nappkedjor:

Pysselmaterial för nappkedjor

Dessa små verktyg behöver du:

tråd och nåltråd och nål
saxsax
tändaretändare
linjallinjal

Pysselmaterial till napphållare:

Steg 1: Experimentera med pärlorna

Framställt pysselmaterial för nappkedja

Har du det passande pysselmaterialet kan du börja med tillverkningen. Lägg först pärlorna framför dig i den ordningföljd som du vill skapa napphållaren . Vi vill upplysa dig om följande: Napphållaren får ha en maximal längd på 22 cm (mätt utan clipset). Nu har du också möjligheten att prova lite grann och byta ut de enskilda pärlorna. Den sista pärlan vid änden med slingan kan vara en säkerhetspärla, eftersom en sådan har ett större borrhål på den ena sidan som knuten senare kan ”försvinna” i. Men det går även bra utan någon säkerhetspärla, men då syns knuten. Detta är en ren smaksak.

Steg 2: Förberedelser för påträdning

Pysselinstruktioner nappkedja - förbereda snöre

Då kan du börja med att trä på pärlorna. Ta fram pp-snodden, tråd och nål. Lägg pp-snodden dubbelt, så att de båda snörena är åtminstone 25 – 30 cm långa. Trä på tråden på nålen och sätt fast snöret med en knut i pp-snoddens slinga.

Steg 3: Påträdning av träpärlorna

Pysselmaterial nappkedja – påträdda pärlor

Nu kan du trä på alla pärlorna helt problemfritt. Därefter kan du lösa tråden från snodden igen. Tråden behövs inte längre nu.

Steg 4: Knuten i slutet av snöret

Pysselmaterial nappkedja – göra knutar

Gör nu en knut på sidan med slingan och dra pärlorna mot knuten. Om du har använt en säkerhetspärla försvinner knuten i det större borrhålet.

Steg 5: Förbereda clipet i slutet

Pysselinstruktioner nappkedja - knutar vid clipet

Därefter gör du en halv knut på andra sidan med de två snörena och sätter sedan fast clipset med en dubbel knut. Korta sedan försiktigt av snoddens ändar fram till knuten och svetsa samman dem med en tändare. Här är det viktigt att svetsa samman knuten ordentligt, så att den inte kan lösa upp sig igen.

Steg 6: Säkerhetskontrollen

Pysselinstruktioner nappkedja - Säkerhetskontrollen

Nu är det tillrådligt att göra ett riktigt dragtest för att kontrollera att knuten verkligen håller. Ty även småttingarna drar kraftigt i napphållaren och den svaga punkten i kedjan är knuten.

Nu är napphållaren redan färdig. Vi hoppas att du tyckte det var kul att pyssla och att du är stolt över din helt individuella napphållare.

»

Ladda
ner pysselinstruktioner

»

Ladda
ner utskriftsversion

Ytterligare svar på intressanta frågor kring nappkedjor

Maximilängden på 220 mm för nappkedjor har fastlagts för att utesluta strypningsrisker.
Denna maximilängd på 22 cm har en särskild bakgrund: 220 mm är något mindre än det fastställda mellanvärdet av ett barns halsomfång mellan 0 månader och 36 månaders ålder. Av den anledningen är det mycket viktigt att nappkedjan inte förlängs onödigtvis. Bara på det viset kan du skydda ditt barn från onödiga risker.

Mät upp längden av nappkedjan inklusive öglan eller adapterringen för fastsättning av nappen, men utan att inkludera nappkedjeclipset.
Viktigt att veta och att beakta är att nappkedjan ska mätas i ett sträckt tillstånd. När man sträcker nappkedjan uppstår små avvikelser från normallängden. Det kan leda i särskilda fall, till att den föreskrivna maximilängden på 220 mm överskrids.

Som pysselmaterial behövs trä- eller silikonpärlor, PP-polyester-snöre och ett nappkedjeclips. Optioner som tillval kan till exempel vara bokstavstärningar för barnets namn, motivpärlor eller en säkerhetspärla för att gömma öglans knut.
Små verktyg såsom en liten sax, en linjal för mätning av längden, tråd och nål för att trä upp, och en tändare för att svetsa ihop knuten.

För estetiska ändamål ska öglan av en nappkedja helst vara så kort som möjligt. Den måste samtidigt vara tillräckligt stor så att det är möjligt att fästa nappen vid den. Som hjälpmedel för bedömning härför, rekommenderar vi användningen av ett nappkedjeclips: passar det genom öglan är den tillräckligt stor.
Beakta härvid att längden av nappkedjan inklusive öglan (uppmätt utan clips) inte får överstiga 22 cm.

För igenom nappkedjans ögla genom nappens bygelring underifrån. Stjälp sedan öglan uppifrån över framsidan av nappen. Nu dra sig öglan åt runt nappens bygelring. Till slut drar du fast öglan.

En silikonring behövs enbart på din nappkedja, ifall din napp inte har någon bygelring. I dessa fall fungerar silikonringen som en adapter för fastsättning av nappen.

Ifall du redan vet i förhand innan du börjar tillverka din nappkedja, att du kommer ett behöva en adapter-ring av silikon för din napp, kan du planera att arbeta in silikonringen istället för öglan.
Ifall du önskar fästa en silikonring på en nappkedja med ögla, så kan du föra öglan nedifrån genom ringen. Dra öglan uppifrån över hela ringen. Nu dras öglan fast om silikonringen.

Ifall din nappkedja har en silikonring vid den ena ändan, kan du skjuta ringen bakifrån över bakdelen av nappen, ända tills silikonringen sitter ordentligt fast.

6 viktiga saker att veta om användningen av nappkedjor

Särskild försiktighet bör alltid tas när det gäller babytillbehör. Observera följande information angående användningen av din hemgjorda nappkedja:

  • Fäst nappkedjan uteslutande på ditt barns kläder.
  • Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt med nappkedjan.
  • Använd inte nappkedjan om barnet ligger i sängen, i en vagga eller sitter i en lekhage.
  • Använd aldrig nappkedjan när barnet sover.
  • Kontrollera nappkedjan regelbundet för att se att den är hel.
  • Rengör försiktigt nappkedjan med en trasa. Starka rengöringsmedel eller desinfektionsmedel är inte lämpliga för rengöring.

Mer information hittar du här.

Fördelar med en nappkedja

Vi föräldrar vill ha en vardag med vår baby som ger oss åtskilliga trevliga familjeupplevelser – och så få stressiga situationer som möjligt! Nappkedjan hjälper oss med detta. Det är en av de viktigaste babytillbehören för föräldrar. Varför? Kanske därför att nappkedjan ser till att bebisens högt älskade napp finns där den ska vara. Så nappen försvinner inte och faller inte heller på den smutsiga marken.

Behöver ditt barn tröst? Förutom närhet och uppmärksamhet kan du använda en napp för att ge det tröst. Tack vare din napphållare finns den snabbt till hands i alla turbulenta situationer.

Att välja namn för våra barn är en viktig process. Vi är stolta när vi kan kalla barnet vid namn (i ordets rätta bemärkelse). Gör därför din nappkedja personlig med barnets namn. Detta gör din nappkedja helt unik. En trevlig bieffekt: Andra människor förväxlar inte en nappkedja med namn. Detta gör livet lite lättare, särskilt på platser där många barn samlas – till exempel på lekplatsen eller på barnens förskola.

Får trendiga babytillbehör ditt hjärta att slå snabbare? Älskar du att klä dina små i vackra och moderiktiga kläder? Då är det en god anledning att göra en eller flera nappkedjor själv.

6 inspirerande idéer för särskilt vackra nappkedjor

Dessa förslag är naturligtvis bara ett mycket litet urval av oändliga möjligheter. Här hittar du fler detaljerade inspirationsguider till dina hemgjorda nappkedjor. Med vårt högklassiga pysselmaterial och din egen kreativitet skapar du de vackraste och mest personliga nappkedjorna som blir helt unika.

Schnullerkettenladen öppnar en värld av färgglada pysselmaterial för nappkedjor: Låt dig inspireras av våra färgglada träpärlor och högkvalitativa motivpärlor– och skapa din mycket individuella, personliga nappkedja! Naturligtvis är vårt pysselmaterial av hög kvalitet och testat för föroreningar – därför är våra pyssel lämpliga för spädbarn och barn.

Fler pysselinstruktioner från Schnullerkettenladen.de