Poukázky pro Schnullerkettenladen

Poukázky pro Schnullerkettenladen

Obdržíte poukázky, které můžete využít v obchodě Schnullerkettenladen. Hodnotu poukázky můžete zvolit a objednat online. V návaznosti na svou objednávku obdržíte e-mail s kódem poukázky. Poukázku můžete využít buď osobně, anebo můžete poukázku pro Schnullerkettenladen darovat, třeba přátelům nebo příbuzným, například k narození dítěte, k narozeninám či k jiné příležitosti. V rámci jedné objednávky si smíte objednat jen jednu poukázku. Několik poukázek najednou si bohužel koupit nemůžete.