Zákonné informace o nás

Zákonem uznaný poskytovatel:

Schnullerkettenladen GmbH
zastupující jednatel společnosti Bernd Bellgrau-Parey
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Německo
Telefon: 03042805260
E-Mail: kontakt@schnullerkettenladen.de
DIČ: DE 299197193
zapsán v obchodním rejstříku městského soudu v Berlíně
Číslo v obchodním rejstříku: HRB 165431Evropská komise poskytuje platformu pro řešení out-of-soudu sporů (ODR platformě), který lze zobrazit v rámci http://ec.europa.eu/odr.


Právní upozornění k webové stránce

Všechny texty, obrázky a další zveřejněné informace podléhají autorským právům poskytovatele, pokud neexistují autorská práva třetí osoby. Každopádně je kopírování, šíření nebo veřejná reprodukce možná pouze v případě odvolatelného a nepřenosného souhlasu poskytovatele.
Za všechny obsahy připojené pomocí křížového odkazu (linku) nepřebírá poskytovatel žádnou zodpovědnost, neboť se nejedná o vlastní texty. U odkazem propojených stránek bylo zkontrolováno, zda neobsahují nezákonný obsah, což v době propojení neobsahovaly. Za obsah propojených stránek je zodpovědný jejich správce. Poskytovatel k tomu nemá žádnou povinnost kontrol a přezkoumání. Pokud bude známo, že došlo k porušení zákonů, bude tento odkaz obratem odstraněn.