Znak firmowy wydawcy

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Schnullerkettenladen GmbH
reprezentowana przez prezesa Bernd Bellgrau-Parey, Bernd Bellgrau-Parey
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Germany
Telephone: 03042805260
E-Mail: kontakt@schnullerkettenladen.de
VAT UE.: DE 299197193
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Berlin
Numer w rejestrze handlowym HRB 165431Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie http://ec.europa.eu/odr.


Informacje prawne dotyczące strony internetowej

Wszystkie teksty, zdjęcia i inne opublikowane na tej stronie informacje stanowią przedmiot prawa autorskiego i przysługują sprzedawcy, o ile nie istnieją prawa autorskie osób trzecich. Powielanie, rozpowszechnianie lub publiczne odtwarzanie możliwe jest wyłącznie w przypadku uzyskania zgody sprzedawcy, która jest odwołalna i nie może być przeniesiona na inny podmiot.
Sprzedawca nie odpowiada za treści udostępniane na innych stronach internetowych, do których linki znajdują się na stronie sprzedawcy, jako że nie są to treści własne. Strony te zostały sprawdzone pod kątem nielegalnych treści. W momencie umieszczania linków zewnętrznych sprzedawca nie zauważył pod docelowym adresem treści naruszających prawo. Osobą odpowiedzialną za treści na tych stronach jest ich właściel. Sprzedawca nie ma w tym względzie ogólnego obowiązku nadzoru i kontroli. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa odpowiedni link zostanie niezwłocznie usunięty.